• Wake Up!

    Waarom wordt in onze kerken nog maar zo weinig gesproken over de wederkomst van de Messias ? Misschien wel omdat veel theologie is losgeraakt van haar oorspronkelijke wortels, met verstrekkende gevolgen voor ons denken.

    Meer info

 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Of lees eerste de preview!

Het lam met een naambordje – YHVH

Toen Jezus werd gekruisigd had Pilatus zelf bepaald dat er een opschrijft op het kruishout gespijkerd moest worden. Hij bepaalde dat de tekst hierop als volgt zou luiden: “Jezus uit Nazareth, Koning der Joden”.

De overpriesters vonden dit helemaal geen goed idee en vroegen Pilatus dit te veranderen in: “Deze man heeft beweerd: ik ben de Koning der Joden”. Op die manier zou het slechts een mening van Jezus zelf zijn en geen feit. Maar de eigenzinnige Pilatus wilde daar niet aan mee doen. Het gebeurde zoals hij het had bedacht.

Verder lezen

Waarom voorjaarsschoonmaak rondom Pasen?

Ongezuurde Broden is het feest dat begint op de dag na Pesach en dat 7 dagen duurt. In de periode voorafgaand aan Pesach maakt elke familie, volgens het Bijbelse gebod, zijn huis schoon door alle zuurdesem te verwijderen. Dat is een minutieuze zoektocht naar de kleinste kruimel die nog ergens in huis kan liggen. Het verwijderen van dat zuurdesem was weliswaar een gebod van God, maar het is ten diepste het beeld van een innerlijke zoektocht of er nog zuurdesem (zonde) in ons leven aanwezig is. Ook als we het Pesachfeest van bevrijding van slavernij en reiniging van zonden al hebben meegemaakt in ons leven. God bevrijdt en vergeeft en het volk doet naar Zijn gebod, door het wegdoen van zonde heel serieus te nemen. Juist omdat het volk in een verbondsrelatie met de heilige Schepper is.

Veel oudere mensen kennen de grote Voorjaarsschoonmaak nog wel; voorafgaand aan Pasen gingen alle meubels naar buiten en werden de gordijnen gewassen en werd alles eens goed uitgeklopt. Je huis weer helemaal schoon maken voor Pasen is misschien zo’n slecht idee nog niet als je er bij stil staat. Maar nog belangrijker is de schoonmaak van ons geestelijk huis. Die schoonmaak is niet alleen voor Pasen bedoeld, maar daar wel mee verbonden.

Nisan 10 – het selecteren van de pesachlammeren en de intocht van Jezus

Gisteren was het Nisan 10, vier dagen voor Pesach. Dit was de dag waarop in Israël de Pesachlammeren geselecteerd werden voor het feest. Deze lammeren werden speciaal apart gezet en de geschiedschrijver Flavius Josephus beschreef in de eerste eeuw dat op Pesach wel 275.000 in Jeruzalem werden geslacht. Dat is 1 lam voor een familie van 10 mensen. Dat geeft een idee hoe druk het in Jeruzalem moet zijn geweest rond dit feest.

Verder lezen

Als Kerst in September valt

Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort

Het kerstverhaal is misschien wel het bekendste verhaal uit de Bijbel, voor gelovigen en ongelovigen. Maar wat is de reactie als we de stal met het stro en de ezel en de os uit het zo vertrouwde Kerstverhaal verwijderen en het Kerstverhaal naar September verplaatsen ?

Waarschijnlijk wilt u dan eerst snel de Bijbel openslaan om die stal terug te vinden. Tevergeefs. In dit artikel willen wij u meenemen naar het echte Kerstverhaal, het Bijbelse kerstverhaal dat niet plaatsvond op 25 december. Een verhaal dat u misschien zal verbazen.

Verder lezen

Grote Verzoendag voor christenen ?

De feesten in Leviticus zijn Gods feesten en Christus neemt de centrale plaats in bij elk van deze zeven feesten. Binnen de 3 najaarsfeesten, die hun complete vervulling krijgen tijdens de Wederkomst van Christus, neemt Grote Verzoendag een bijzondere plaats in. Voor de Joden is het de meest heilige dag van het jaar, maar aan christenen gaat deze dag vaak onopgemerkt voorbij. Maar vrijdagavond en zaterdag is het zover. En “Jom Kippoer” heeft wel degelijk Nieuwe Verbondsbetekenis voor christenen van nu.

Verder lezen

2017: Waarom de Najaarsfeesten juist nu belangrijk zijn?

“Vastgestelde tijden”

Tijdens de tweede wereldoorlog schreef Johannes de Heer al een boekje over “Gods Reddingsplan, neergelegd in de gezette hoogtijden van Leviticus 23”. Hij besefte toen al dat de blauwdruk van Gods Reddingsplan ook terug te vinden was in de opeenvolgende Bijbelse Feesten. In deze bijdrage willen we uitdiepen waarom de betekenis van de Najaarsfeesten juist nu de Kerk wakker moet maken. Wat hebben de Najaarsfeesten van God eigenlijk met deze eindtijd te maken?

Verder lezen

Zijn de Bijbelse Feesten Profetisch?

De Bijbelse feesten zoals ze in Leviticus 23 worden beschreven, zijn inderdaad van oorsprong profetische feesten in de zin dat God via deze feesten Zijn Reddingsplan voor de mensheid ordende en begrijpelijk maakte. Maar inmiddels is de betekenis van sommige feesten – sinds de eerste komst van Jezus Christus – werkelijkheid geworden, terwijl andere nog steeds op hun toekomstige vervulling wachten.

Verder lezen