• Wake Up!

    Waarom wordt in onze kerken nog maar zo weinig gesproken over de wederkomst van de Messias ? Misschien wel omdat veel theologie is losgeraakt van haar oorspronkelijke wortels, met verstrekkende gevolgen voor ons denken.

    Meer info

 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Of lees eerste de preview!

Pinksteren en de Bruiloft

Pinksteren en de Hebreeuwse huwelijksceremonie – uitzien naar de opname van de Bruid

Als je al het wereldnieuws van vandaag tot je door laat dringen dan ontkom je niet aan het beeld dat de satan rondgaat als een briesende leeuw om te verslinden. Dat doet hij in een wereld waarin zoveel mensen met blindheid zijn geslagen, omdat zij God en Zijn Woord niet willen erkennen en in opstand komen tegen alles waarvan ze niet gediend zijn, terwijl ze tegelijkertijd er alles aan willen doen om hun zelf gedefinieerde “vrijheid” te behouden. Te midden van die turbulentie staat de gemeente van Christus die oproept tot bekering, maar die ook reikhalzend uitkijkt naar de dag dat Christus komt om Zijn gemeente te halen, voordat de echte tijd van Verdrukking op aarde plaats zal vinden.

Verder lezen

De reden van Hemelvaart

Waarom bleef Jezus niet op aarde ?

We vieren de Hemelvaart van Jezus Christus al bijna 2000 jaar. Hemelvaartsdag behoort weliswaar niet tot de Bijbelse feesten maar het is wel een heel belangrijke gebeurtenis op de Bijbelse tijdslijn. Heb je je ooit afgevraagd waarom Jezus eigenlijk naar de Hemel moest gaan? Had het niet veel beter geweest als Hij op aarde was gebleven? De antwoorden op die vragen geven belangrijke informatie over Gods Reddingsplan.

Verder lezen

Daarom kijken we elk jaar uit naar het Bazuinenfeest

Wie uitziet naar de wederkomst van Jezus Christus maakt het waarschijnlijk regelmatig mee; je hebt het er over met mede-gelovigen en het onderwerp wordt al snel aan de kant geschoven met de opmerking dat de Bijbel zegt dat “niemand de dag noch het uur kent” van Zijn komst en dat het er over spreken ons daarom niet echt verder helpt.[1] Veel christenen die wel uitzien naar Zijn komst voelen zich op een of andere manier eenzaam omdat het onderwerp bij hun geloofsgenoten zo weinig leeft.

Is het niet een vreemde gedachte dat een Bruid niet uitziet naar de dag dat de Bruidegom haar komt halen voor de grote Bruiloft, maar dat ze daarover eerder gelaten is en bij zichzelf denkt: als Hij komt dan komt Hij, ik zie het vanzelf wel !?

Verder lezen

Een verstild Paasfeest, een hoopvolle toekomst

Ongeveer 3500 jaar geleden gebood God het volk voor de eerste keer Pesach te vieren, net voor het moment dat de grote Exodus uit Egypte plaats vond. Het was stil in de straten, elke Israëliet die het bloed aan de deurpost had aangebracht bleef met zijn familie binnen. Egypte had al 9 grote plagen achter de rug en bijna niemand wist dat de grote uittocht aanstaande was.

3500 jaar later blijven we opnieuw binnen met Pesach en is het stil op straat. Christenen komen niet bij elkaar op Goede Vrijdag en op Paasmorgen, maar zij gedenken dat Christus ons Paaslam is gestorven en is opgestaan. Het jaar 2020 is pas een paar maanden oud en nu al zijn we geconfronteerd met enorme bosbranden in Australië door de extreme droogte, enorme sprinkhanenplagen in Afrika en het Midden-Oosten en zitten we midden in een wereldwijde pandemie.

Verder lezen

Het seizoen van de Najaarsfeesten begint

De zomer nadert zijn einde en eind september begint het seizoen van Gods Najaarsfeesten.  Lezers die Wake Up! al enige jaren geleden hebben gelezen, hebben de feestencyclus waarschijnlijk ook al een aantal jaren veel bewuster meegemaakt en toegepast.

Bij de voorjaarsfeesten is het contrast met de kerkelijke traditie nog niet zo groot, want in alle kerken wordt het Pasen en het Pinksterfeest gevierd. Dit zijn ook feesten die hun oorsprong vonden in de instructie van God aan het volk Israël en die door Jezus Christus in de eerste eeuw van onze jaartelling tot in hun detail werden vervuld. Al die eeuwen vóór Zijn komst werden deze feesten ook al gevierd, maar de diepe betekenis er van werd pas bekend in de tijd van het Nieuwe Testament.

Verder lezen

Pinksteren en de belofte van de Bruidegom

Pinksteren is de verzekerings-polis voor de Bruid van Christus

Pinksteren is niet alleen een feest ter herinnering aan de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem, maar is ook een feest dat ons helpt uit te zien naar de toekomst.

Het Pinksterfeest heeft namelijk een verbinding met een belangrijke gebeurtenis in het oude Hebreeuwse huwelijksritueel. Ten diepste is deze aardse huwelijksceremonie – in zijn oorspronkelijke vorm – een afschaduwing van een hemelse blauwdruk van het verbond tussen de hemelse Bruidegom en de aardse Bruid[1]. Paulus vergelijkt de gemeenschap van volgelingen van Christus dan ook met een bruid.

Verder lezen

De Finale – de vervulling van het Loofhuttenfeest

In het vorige artikel bestudeerden we de uiteindelijke en gefaseerde vervulling van Grote Verzoendag. Die zal plaatsvinden als de hemelse Hogepriester vanuit de hemelse Tempel zal terugkomen op aarde en elke knie zich voor Hem zal buigen. Heel Israël zal behouden worden en zijn Messias zien.[1] Wat een tijd zal dat zijn als ook alle duistere machten zich moeten buigen voor Christus en de satan, na eerst voor de duur van het Vrederijk in de afgrond te zijn opgesloten, uiteindelijk voor altijd in de poel van vuur wordt geworpen.

Na Zijn terugkeer op die laatste Grote Verzoendag wacht dus alleen het Loofhuttenfeest  nog op het moment dat het van zijn schaduwbetekenis wordt ontdaan en zijn Nieuwe Verbondsbetekenis werkelijkheid wordt.

Rond het Loofhuttenfeest werden tot de tijd van de verwoesting van de tempel 70 stieren geofferd. Elke stier vertegenwoordigde een van de volken op aarde en 70 volken symboliseerden dus alle volken op aarde. Israël was de natie die door God apart gesteld – geheiligd – was als priesters voor de volken. Het was een volk van middelaars en volgens de Bijbelse belofte zal Gods Israël dat ook in het Vrederijk zijn.

Verder lezen