Pasen: neem jij de profetieën serieus?

Toen Jezus op aarde kwam vervulde Hij niet enkele, maar alle profetieën die in het Oude Testament over de (eerste) komst van de Messias waren uitgesproken. Hij leverde het sluitende bewijs dat Hij de gezalfde van God was. Nu we dat weten, moeten we ons zelf ook eens afvragen wat wij met profetieën over de wederkomst doen?

De geleerden in die tijd legden geen verband tussen deze profetieën en de vervullingen door Jezus. Ze hadden veel kennis maar hun verstand bleef voor deze Waarheid gesloten. Maar toen Jezus Jeruzalem binnenreed op een ezel, zong de menigte die Hem zag aankomen, wel de Hallel Psalmen en uitgerekend deze psalmen gaan over de Lijdende Messias. Het waren profetische psalmen over de Messias, maar legden de mensen in de menigte ook echt dat verband? Velen zullen Hem beschouwd hebben als de Koning die hen zou bevrijden van de overheersers en zij werden dus teleurgesteld toen Hij enkele dagen later gekruisigd werd.

Maar hoe denken wij vandaag over profetieën die gaan over de wederkomst van de Messias? De voorzeggingen in het Oude Testament gaan immers ook over de tijd dat de Messias zal terugkomen en over de tijd van het fysieke en geestelijke herstel van Israël. Voor sommige christenen is dat echter een vaag verhaal geworden, omdat de profetieën niet echt meer serieus worden genomen. ‘Ze zullen wel geestelijk bedoeld zijn’, denken sommigen. Anderen veronderstellen dat de meeste profetieën al in de eerste eeuw zijn vervuld, zodat er nauwelijks nog een concrete verwachting is.

Ongeveer 2000 jaar geleden kwam Jezus in Jeruzalem aan en de profetieën over Hem werden nauwelijks begrepen. In onze tijd zien we heel veel Bijbelse profetieën letterlijk in vervulling gaan die betrekking hebben op het fysieke en geestelijke herstel van Israël. Volgens de profetieën is dat het teken dat de Messias opnieuw in aantocht is.

In het boek Wake Up! laten we zien dat er nog 3 najaarsfeesten op Gods Kalender staan die nog op een vervulling wachten door Jezus Christus. Die vervulling zal nét zo letterlijk zijn als toen Jezus de 4 voorjaarsfeesten rondom Zijn eerste komst in alle details vervulde, op de dag en op het uur. Laten we bidden dat Bijbelse profetie ons wakker maakt, zodat wij ons voorbereiden op de komst van de Bruidegom voor Zijn Bruid. Wist je dat meer dan 25% van de Bijbel over profetie gaat?