• Wake Up!

    Waarom wordt in onze kerken nog maar zo weinig gesproken over de wederkomst van de Messias ? Misschien wel omdat veel theologie is losgeraakt van haar oorspronkelijke wortels, met verstrekkende gevolgen voor ons denken.

    Meer info

 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Of lees eerste de preview!

Het is zover! De verkorte versie van Wake Up!

Het is zover!
De verkorte versie van Wake Up!

De afgelopen jaren hebben 10.000-den lezers de thema’s van het boek bestudeerd en zijn deze onderwerp geweest voor vele studiegroepen.

Op veler verzoek hebben de auteurs van Wake Up! een bondige versie geschreven. De strekking is dezelfde maar de inhoud is teruggebracht tot de kern. Wake Up in 145 pagina’s is nu dus heel bruikbaar om cadeau te doen aan familie en vrienden, als een ideae introductie en opstap naar het verdiepende studieboek.

Wij zijn er van overtuigd dat een nog grotere groep lezers is te bereiken met deze verkorte versie. Deze past ook makkelijker in je reiskoffer.

Het boek is nu hier te koop en bij meerdere exemplaren draagt u toch maar één keer bij aan de verzendkosten.

Bijzondere patronen in de Bijbel die wijzen op de wederkomst van Christus:

– 7 Feesten van God en hun cruciale Nieuwe Verbondsbetekenis
– 7 Tijdslijnen in Gods Tijd voor deze wereld
– 7 fasen in de Hebreeuwse Huwelijksceremonie die Bijbels verankerd is

De Bruid en Pinksteren

Pinksteren is niet alleen een feest ter herinnering aan de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem, maar is ook een feest dat ons helpt uit te zien naar de toekomst.

Het Pinksterfeest heeft namelijk een verbinding met een belangrijke gebeurtenis in het oude Hebreeuwse huwelijksritueel. Ten diepste is deze aardse huwelijksceremonie – in zijn oorspronkelijke vorm – een afschaduwing van een hemelse blauwdruk van het verbond tussen de hemelse Bruidegom en de aardse Bruid[1]. Paulus vergelijkt de gemeenschap van volgelingen van Christus dan ook met een bruid.

Verder lezen

Pasen: neem jij de profetieën serieus?

Toen Jezus op aarde kwam vervulde Hij niet enkele, maar alle profetieën die in het Oude Testament over de (eerste) komst van de Messias waren uitgesproken. Hij leverde het sluitende bewijs dat Hij de gezalfde van God was. Nu we dat weten, moeten we ons zelf ook eens afvragen wat wij met profetieën over de wederkomst doen?

Verder lezen

Goede Vrijdag: met Christus sterven (en opstaan)

Goede vrijdag is op de christelijke kalender niet een vrolijke dag. We beseffen dat Jezus Christus voor redding van zondaren Zijn bloed heeft gegeven en daarvoor aan het kruis gestorven is. Maar er is ook enorme dankbaarheid omdat christenen weten wat er enkele dagen later gebeurde, maar ook waarom Jezus stierf aan dat Kruis, net buiten Jeruzalem.

Paasfeest is een feest van heel veel vreugde want op die dag vieren christenen de Opstanding van Christus. Zonder Zijn opstanding uit de Dood was er geen christendom geweest en had Hij na Zijn dood nauwelijks volgelingen overgehouden. Maar door de kracht van Zijn opstanding is het geloof in Christus nu nog steeds een levendmakend geloof. Want Hij leeft en er is redding en bevrijding mogelijk door die opstandingskracht.

Verder lezen

Pesach zelf is hét bewijs dat Jezus de Messias is

Zonder Pesach kun je de kruisiging van Jezus Christus beschouwen als een dramatische gebeurtenis op een willekeurige dag. Een dag waarop het volk en de leiders besloten om Hem te kruisigen die zonder zonde was. Jezus was het slachtoffer van menselijk onbegrip. Die gebeurtenis had gemakkelijk ook een week later kunnen plaatsvinden. Maar niet op Gods Kalender! Want juist dit oudtestamentische Pesach feest was uiteindelijk een krachtig bewijs dat Jezus de beloofde Messias was. Misschien is dat wel eens een mooi beeld om te laten zien in een toekomstige televisie uitzending van de Passion.

Verder lezen

Het lam met een naambordje – YHVH

Toen Jezus werd gekruisigd had Pilatus zelf bepaald dat er een opschrijft op het kruishout gespijkerd moest worden. Hij bepaalde dat de tekst hierop als volgt zou luiden: “Jezus uit Nazareth, Koning der Joden”.

De overpriesters vonden dit helemaal geen goed idee en vroegen Pilatus dit te veranderen in: “Deze man heeft beweerd: ik ben de Koning der Joden”. Op die manier zou het slechts een mening van Jezus zelf zijn en geen feit. Maar de eigenzinnige Pilatus wilde daar niet aan mee doen. Het gebeurde zoals hij het had bedacht.

Verder lezen
Pagina 1 van 512345