• Wake Up!

    Waarom wordt in onze kerken nog maar zo weinig gesproken over de wederkomst van de Messias ? Misschien wel omdat veel theologie is losgeraakt van haar oorspronkelijke wortels, met verstrekkende gevolgen voor ons denken.

    Meer info

 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Of lees eerste de preview!

De Najaarsfeesten gaan beginnen in een spannende tijd

De zomer nadert zijn einde en rond 25 september begint het seizoen van de Najaarsfeesten. Lezers die Wake Up! al enige jaren geleden hebben gelezen hebben de feestencyclus waarschijnlijk al veel bewuster meegemaakt en toegepast.

Bij de voorjaarsfeesten is het contrast met de kerkelijke traditie nog niet zo groot, want ook in de kerken vieren we het Paasfeest en het Pinksterfeest. Dit zijn feesten die hun oorsprong vonden in de instructie van God aan het volk Israël en die door Jezus Christus in de eerste eeuw van onze jaartelling werden vervuld. Al die eeuwen voor Zijn eerste komst werden deze feesten gevierd, maar de diepe betekenis ervan werd pas bekend in de tijd van het Nieuwe Testament. Zo brachten de Israëlieten in Egypte het bloed van het Pesachlam aan op de deur, waarmee ze gehoorzaam uiting gaven aan Gods instructie en hun geloof dat God hen zou redden van de dood, die de verderver zou brengen. Maar van het ritueel zelf begrepen ze waarschijnlijk maar weinig. De diepere betekening door al die jaren lag dan ook in de heenwijzing naar de toekomstige gebeurtenis van Jezus’ kruisiging en dood Paulus zou later expliciet zeggen dat Jezus ons Pesachlam is en dat wie in Hem en Zijn plaatsvervangend offer blijvend gelooft, eeuwig leven ontvangt.

Verder lezen

Wat de Bruid van Christus met Pinksteren heeft

De Bruid en Pinksteren

Pinksteren is in christelijke kringen vooral een feest ter herinnering aan de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem, maar dit feest heeft ook een profetische lading voor de Gemeente van Christus.

Het Pinksterfeest heeft namelijk een verbinding met een belangrijke gebeurtenis in het oude Hebreeuwse huwelijksritueel. Ten diepste is deze aardse ceremonie een afschaduwing van een hemelse blauwdruk van het verbond tussen de hemelse Bruidegom en de aardse Bruid. Paulus vergelijkt de gemeenschap van gelovigen immers ook met een bruid.

Verder lezen

Pesach: Schaduw en Werkelijkheid

De werkelijkheid van Pesach – Christus ons Paaslam

In het boek Leviticus stelde God zelf een aantal feesten in als Zijn Feesten. In de meeste Bijbelvertalingen staat dat dit heilige samenkomsten waren, maar in het Hebreeuws kan men ook lezen dat het hier om heilige repetities gaat. Repetities, of, zoals Paulus het stelde, schaduwen van toekomstige gebeurtenissen.  Deze repetities waren onderverdeeld in voorjaarsfeesten en najaarsfeesten.

Hoewel de vroege kerk al in de eerste eeuwen na Christus de meeste feesten als Joods bestempelde en ze daarom van de kerkelijke kalender haalde of ze daarop verplaatste [1], bleken de feesten op een heel bijzondere manier Gods Reddingskalender te laten zien.

Verder lezen

Nieuw Bewijs: Bazuinenfeest start in 2021 op 7 0f 8 oktober

Vorige maand plaatsten wij op de website een artikel ter herinnering aan de essentie van het Bazuinenfeest.

In dit ingelaste artikel dragen we nieuw bewijs aan dat het Bazuinenfeest dit jaar zeker in oktober plaatsvindt en niet al in september heeft plaatsgevonden. Het heeft alles te maken met het teken in de hemel van “de Vrouw gekleed met de zon en de maan onder haar voeten”. (Op.12)

Verder lezen

Pinksteren en de Bruiloft

Pinksteren en de Hebreeuwse huwelijksceremonie – uitzien naar de opname van de Bruid

Als je al het wereldnieuws van vandaag tot je door laat dringen dan ontkom je niet aan het beeld dat de satan rondgaat als een briesende leeuw om te verslinden. Dat doet hij in een wereld waarin zoveel mensen met blindheid zijn geslagen, omdat zij God en Zijn Woord niet willen erkennen en in opstand komen tegen alles waarvan ze niet gediend zijn, terwijl ze tegelijkertijd er alles aan willen doen om hun zelf gedefinieerde “vrijheid” te behouden. Te midden van die turbulentie staat de gemeente van Christus die oproept tot bekering, maar die ook reikhalzend uitkijkt naar de dag dat Christus komt om Zijn gemeente te halen, voordat de echte tijd van Verdrukking op aarde plaats zal vinden.

Verder lezen

De reden van Hemelvaart

Waarom bleef Jezus niet op aarde ?

We vieren de Hemelvaart van Jezus Christus al bijna 2000 jaar. Hemelvaartsdag behoort weliswaar niet tot de Bijbelse feesten maar het is wel een heel belangrijke gebeurtenis op de Bijbelse tijdslijn. Heb je je ooit afgevraagd waarom Jezus eigenlijk naar de Hemel moest gaan? Had het niet veel beter geweest als Hij op aarde was gebleven? De antwoorden op die vragen geven belangrijke informatie over Gods Reddingsplan.

Verder lezen