• Wake Up!

    Waarom wordt in onze kerken nog maar zo weinig gesproken over de wederkomst van de Messias ? Misschien wel omdat veel theologie is losgeraakt van haar oorspronkelijke wortels, met verstrekkende gevolgen voor ons denken.

    Meer info

 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Of lees eerste de preview!

Pasen: neem jij de profetieën serieus?

Toen Jezus op aarde kwam vervulde Hij niet enkele, maar alle profetieën die in het Oude Testament over de (eerste) komst van de Messias waren opgeschreven. Hij leverde daarmee het sluitende bewijs dat Hij de Gezalfde van God was. Nu we dat weten, moeten we ons zelf ook eens afvragen wat wij met profetieën over de wederkomst doen? Immers, de nauwkeurige vervulling door Jezus Christus van de Messiaanse oudtestamentische profetieën zijn een van de belangrijkste keurmerken van echtheid van de Bijbel. Wist je dat meer dan 25% van de Bijbel over profetie gaat? Daar kunnen we dus niet gemakkelijk aan voorbij gaan.

Verder lezen

Goede Vrijdag: met Christus sterven (en opstaan)

Goede vrijdag is de dag op de Westerse kalender waarop we gedenken dat Jezus Christus Zijn leven aflegde aan het Kruis van Golgotha en als het Offerlam met Zijn leven de prijs betaalde voor zondaars. Op Gods Kalender gebeurde dat op Pesach (Nisan 14). De diepe indruk die Zijn dood maakte, brengt ook enorme dankbaarheid omdat christenen weten wat er 3 dagen na Zijn sterven gebeurde, maar ook waarom Jezus stierf aan dat Kruis net buiten Jeruzalem.

Paasfeest is een feest van heel veel vreugde want op die dag vieren christenen de Opstanding van Christus. Zonder Zijn opstanding uit de Dood was er geen levend christendom geweest en had Hij na Zijn dood nauwelijks volgelingen overgehouden. Dan was het Goede Nieuws daar geëindigd en had het na 2000 jaar geen levens van mensen radicaal veranderd. Maar door de kracht van Zijn opstanding is het geloof in Christus nu nog steeds een levendmakend geloof. Want Hij leeft en er is redding en bevrijding mogelijk door die opstandingskracht.

Verder lezen

De Najaarsfeesten gaan beginnen in een spannende tijd

De zomer nadert zijn einde en rond 25 september begint het seizoen van de Najaarsfeesten. Lezers die Wake Up! al enige jaren geleden hebben gelezen hebben de feestencyclus waarschijnlijk al veel bewuster meegemaakt en toegepast.

Bij de voorjaarsfeesten is het contrast met de kerkelijke traditie nog niet zo groot, want ook in de kerken vieren we het Paasfeest en het Pinksterfeest. Dit zijn feesten die hun oorsprong vonden in de instructie van God aan het volk Israël en die door Jezus Christus in de eerste eeuw van onze jaartelling werden vervuld. Al die eeuwen voor Zijn eerste komst werden deze feesten gevierd, maar de diepe betekenis ervan werd pas bekend in de tijd van het Nieuwe Testament. Zo brachten de Israëlieten in Egypte het bloed van het Pesachlam aan op de deur, waarmee ze gehoorzaam uiting gaven aan Gods instructie en hun geloof dat God hen zou redden van de dood, die de verderver zou brengen. Maar van het ritueel zelf begrepen ze waarschijnlijk maar weinig. De diepere betekening door al die jaren lag dan ook in de heenwijzing naar de toekomstige gebeurtenis van Jezus’ kruisiging en dood Paulus zou later expliciet zeggen dat Jezus ons Pesachlam is en dat wie in Hem en Zijn plaatsvervangend offer blijvend gelooft, eeuwig leven ontvangt.

Verder lezen

Wat de Bruid van Christus met Pinksteren heeft

De Bruid en Pinksteren

Pinksteren is in christelijke kringen vooral een feest ter herinnering aan de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem, maar dit feest heeft ook een profetische lading voor de Gemeente van Christus.

Het Pinksterfeest heeft namelijk een verbinding met een belangrijke gebeurtenis in het oude Hebreeuwse huwelijksritueel. Ten diepste is deze aardse ceremonie een afschaduwing van een hemelse blauwdruk van het verbond tussen de hemelse Bruidegom en de aardse Bruid. Paulus vergelijkt de gemeenschap van gelovigen immers ook met een bruid.

Verder lezen

Pesach: Schaduw en Werkelijkheid

De werkelijkheid van Pesach – Christus ons Paaslam

In het boek Leviticus stelde God zelf een aantal feesten in als Zijn Feesten. In de meeste Bijbelvertalingen staat dat dit heilige samenkomsten waren, maar in het Hebreeuws kan men ook lezen dat het hier om heilige repetities gaat. Repetities, of, zoals Paulus het stelde, schaduwen van toekomstige gebeurtenissen.  Deze repetities waren onderverdeeld in voorjaarsfeesten en najaarsfeesten.

Hoewel de vroege kerk al in de eerste eeuwen na Christus de meeste feesten als Joods bestempelde en ze daarom van de kerkelijke kalender haalde of ze daarop verplaatste [1], bleken de feesten op een heel bijzondere manier Gods Reddingskalender te laten zien.

Verder lezen

Nieuw Bewijs: Bazuinenfeest start in 2021 op 7 0f 8 oktober

Vorige maand plaatsten wij op de website een artikel ter herinnering aan de essentie van het Bazuinenfeest.

In dit ingelaste artikel dragen we nieuw bewijs aan dat het Bazuinenfeest dit jaar zeker in oktober plaatsvindt en niet al in september heeft plaatsgevonden. Het heeft alles te maken met het teken in de hemel van “de Vrouw gekleed met de zon en de maan onder haar voeten”. (Op.12)

Verder lezen