Het lam met een naambordje – YHVH

Toen Jezus werd gekruisigd had Pilatus zelf bepaald dat er een opschrijft op het kruishout gespijkerd moest worden. Hij bepaalde dat de tekst hierop als volgt zou luiden: “Jezus uit Nazareth, Koning der Joden”.

De overpriesters vonden dit helemaal geen goed idee en vroegen Pilatus dit te veranderen in: “Deze man heeft beweerd: ik ben de Koning der Joden”. Op die manier zou het slechts een mening van Jezus zelf zijn en geen feit. Maar de eigenzinnige Pilatus wilde daar niet aan mee doen. Het gebeurde zoals hij het had bedacht.

Op het eerste gezicht lijkt dit alleen een discussie over woorden tussen Pilatus en de Joodse elite, maar er zit misschien wel een veel dieper verhaal achter. Meestal zien we op schilderijen of beelden in katholieke kerken het woord “INRI” boven aan het kruis hangen en dat is de afkorting van het opschrijft in het Latijn. Dat is niet helemaal de werkelijkheid, want de tekst werd voluit op het Kruis aangebracht. Daarnaast stond het opschrift ook in het Grieks en Hebreeuws. Tegen dit Hebreeuwse opschrift kon de opstandigheid van de geestelijke leiders destijds wel eens zijn gericht. Want de tekst  “Yeshua Hanotzri Vemelech Hayehudim” heeft als zichtbare afkorting YHVH (let op: Hebreeuws leest rechts naar links). Hoe bijzonder is het dat de wereldse machthebber Pilatus eigenlijk het vierletterige acroniem van God boven het Kruis liet schrijven?

Download: met de code achter in het boek Wake Up! kun je een uitgebreidere studie over “YHVH aan het kruis” hier downloaden.[3]

Maar dit verhaal is nog niet af.  Elke familie selecteerde een lam dat 4 dagen onderzocht werd. Elk lam kreeg een bronzen plaatje omgehangen met de naam van de familie erop gegraveerd.[1] Op die manier wist iedereen bij wie dat lam hoorde. De familie kwam met het lam naar het tempelplein om aan God te laten zien dat dit hun pesachlam was. Als elk pesachlam de naam droeg van degene bij wie het hoorde, welke naam zou dan bij het Pesachlam horen dat voor ons is geofferd? En hoe en waar zou die naam dan kenbaar gemaakt kunnen worden?

Inderdaad, op de plaats waar het Pesachlam voor de wereld op dat moment was, hangend aan het Kruis. Is het dan verbazingwekkend dat de naam YHWH boven het Kruis de bevestiging was dat Jezus Christus inderdaad als het Pesachlam van God stierf? [2]

[1] “A Cacophony of Treasured Finds”, B.J.Cline Woodruff, pag. 167

[2] Zie ook “Jewish Studies for Christians”, official blog van dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg (Research Professor van Oude culturen en decaan van de faculteit van Joodse Studies aan de eTeacher Bijbelse Academie van Taalwetenschappen en Geschiedenis) en het daarop gebaseerde artikel “The sign on the Cross” van Judith Green, Hebrew University of Jeruzalem met het commentaar. Zie http://jewishstudies.eteacherbiblical.com

[3]  De kans is namelijk groot dat er heeft gestaan: Jezus uit Nazareth en Koning der Joden (vemelech) en niet “de Koning der Joden” (Hamelech)