Grote Verzoendag voor christenen ?

De feesten in Leviticus zijn Gods feesten en Christus neemt de centrale plaats in bij elk van deze zeven feesten. Binnen de 3 najaarsfeesten, die hun complete vervulling krijgen tijdens de Wederkomst van Christus, neemt Grote Verzoendag een bijzondere plaats in. Voor de Joden is het de meest heilige dag van het jaar, maar aan christenen gaat deze dag vaak onopgemerkt voorbij. Maar vrijdagavond en zaterdag is het zover. En “Jom Kippoer” heeft wel degelijk Nieuwe Verbondsbetekenis voor christenen van nu. De Hebreeënbrief legt uit dat Christus eens en voor altijd met Zijn eigen bloed als de Hogepriester het heiligdom in de hemel is binnengegaan met een speciaal doel; Hij pleit daar als  “voorspraak” voortdurend voor de gelovigen die hun zonden belijden. Sommigen zeggen dat Jezus Christus ons eenmalig verzoening heeft gebracht en dat zonde daardoor voor christenen geen thema meer is. Dat zou dan in feite betekenen dat Zijn functie als Hogepriester voor christenen overbodig is geworden. Terwijl de Bijbel juist leert dat Zijn functie voortduurt totdat Hij dit Heiligdom in de toekomst zal verlaten om terug te komen voor hen die reikhalzend naar Hem uitzien. De schrijver van de Hebreeënbrief zet ons dus aan het denken. In de onderstaande studie gaan we dieper in op Grote Verzoendag voor christenen. We leggen uit waarom Grote Verzoendag nu 24/7 van toepassing is, maar dat er ook persoonlijke inzet van de gelovige nodig is om een beroep te mogen doen op de Hogepriester, zoals God het bedoeld heeft. Een goed begrip van de Nieuwe Verbondsbetekenis van Grote Verzoendag helpt ons ook onjuiste theologie (ook in het eigen denken) te weerleggen. Juist in deze week – in de voorbereiding op Grote Verzoendag – is het goed daar nog eens bij stil te staan.

Klik hier om de uitgebreide studie te downloaden.