Nisan 10 – het selecteren van de pesachlammeren en de intocht van Jezus

Gisteren was het Nisan 10, vier dagen voor Pesach. Dit was de dag waarop in Israël de Pesachlammeren geselecteerd werden voor het feest. Deze lammeren werden speciaal apart gezet en de geschiedschrijver Flavius Josephus beschreef in de eerste eeuw dat op Pesach wel 275.000 in Jeruzalem werden geslacht. Dat is 1 lam voor een familie van 10 mensen. Dat geeft een idee hoe druk het in Jeruzalem moet zijn geweest rond dit feest.

Op de dag dat elke familie een lam in huis nam, om daarna vier dagen na te gaan of het zonder gebrek was, en de hogepriester in processie door de Schaapspoort met het lam voor de natie binnen kwam, reed Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. Waarschijnlijk kwam Hij door de Oosterpoort die direct toegang gaf tot het tempelplein. Het verhaal leert ons dat Hij vier dagen ondervraagd werd door de leiders van het volk en uiteindelijk zou ook de wereldse heerser Pontius Pilatus moeten vaststellen dat dit Pesachlam voor de wereld geen schuld trof.

Deze Oosterpoort stond op de plek waar tegenwoordig de Golden Gate staat, die ook wel de Oosterpoort genoemd wordt. Dat is ook de poort die bij iedereen bekend staat als de “dichtgemetselde poort”. Het was de islamitische Sultan van het Ottomaanse Rijk die in 1541 besloot dat deze poort moest worden dichtgemetseld. Maar als je de profetie in Ezechiël 43: 1-4 en 44: 1-3 leest dan zie je dat God zelf bepaalde dat deze poort gesloten zou worden. De profetieën gaan over een toekomst die Ezechiël niet zou meemaken. Ezechiël krijgt te horen dat de poort zal worden afgesloten omdat de God van Israël door deze poort naar binnen is gegaan. Alleen Hij zal in de toekomt door die poort weer binnengaan.