Zijn de Bijbelse Feesten Profetisch?

De Bijbelse feesten zoals ze in Leviticus 23 worden beschreven, zijn inderdaad van oorsprong profetische feesten in de zin dat God via deze feesten Zijn Reddingsplan voor de mensheid ordende en begrijpelijk maakte. Maar inmiddels is de betekenis van sommige feesten – sinds de eerste komst van Jezus Christus – werkelijkheid geworden, terwijl andere nog steeds op hun toekomstige vervulling wachten.

In Wake Up delen we de feesten in naar voorjaars- en najaarsfeesten. Daarnaast maken we het onderscheid tussen de schaduwbetekenis en de werkelijke betekenis in Christus.

De Voorjaarsfeesten (Pesach, Ongezuurde Broden, Eerstelingenfeest van de gerst en Pinksterfeest) zijn allereerst feesten die terugkijken op de bevrijding uit Egypte en de verbondssluiting bij de berg Sinaï. In dat kader zijn het feesten ter herinnering en hebben ze in die hoedanigheid geen profetische betekenis. Maar de diepere laag van de feesten laat zien dat ten tijde van de instelling werd vooruitgewezen naar Christus die zou komen om de mensen opnieuw te bevrijden en het Nieuwe Verbond te sluiten. Ze hadden dus profetische betekenis, maar inmiddels is die betekenis dus ook voor christenen een herinnering geworden. Daarnaast hebben de voorjaarsfeesten betekenis voor de toepassing op het leven van elke volgeling van Christus. Een gelovige die met Christus sterft en opstaat in nieuwheid van leven treed ook toe tot dat Nieuwe Verbond. Dat zal deels een herinnering zijn, maar het is vooral ook een dagelijks toepassen. Dat is bijvoorbeeld de reden dat Paulus zegt dat hij dagelijks sterft en dat christenen dagelijks een ongezuurd deeg moeten zijn.

Maar de Najaarsfeesten hebben grotendeels nog steeds een profetische betekenis, omdat ze nog wachten op hun vervulling in Christus. Toen Jezus terug ging naar Zijn Vader in de hemel waren deze feesten nog niet vervuld en ze kunnen daarom alleen vervuld worden bij Zijn wederkomst. Dat geldt dus voor het Bazuinenfeest, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Deze feesten hebben altijd ook een herinnering naar het verleden voor Israël en ze hebben ook toepassing voor christenen vandaag.

De Grote Verzoendag is weliswaar nog niet geheel vervuld, maar we beschrijven in Wake Up! uitgebreid dat de Jezus Christus als de hemelse Hogepriester – in lijn met het schaduwbeeld van Grote Verzoendag – in de hemelse tempel is en daar pleit voor de gelovigen die hun zonden belijden. Maar deze heilige dag is zeker een profetische schaduw van een werkelijkheid die echt duidelijk zal worden als de hemelse hogepriester het hemelse Heiligdom verlaat en “wederkomt”, waarbij elk oog Hem zal zijn en elke knie zich zal buigen. Dan zal ook het Loofhuttenfeest werkelijkheid worden in Christus als het Vrederijk zal beginnen.

De Bijbelse feesten hebben dus meerdere dimensies. Het waren allemaal profetische feesten, maar ze zijn nu nog ten dele profetisch en ten dele vervuld of in uitvoering. Maar alle feesten hebben daadwerkelijk een toepasbare betekenis voor christenen van vandaag, omdat Christus in alle feesten centraal staat.

Vraag eens in uw kerk of de komende weken eens gesproken kan worden over deze Najaarsfeesten die onze blik naar de toekomst richten. De toekomst waarin de Messias terugkomt. Misschien wel heel spoedig.

(C) Stichting Wake Up Foundation, ga naar www.wakeup.nu voor meer informatie

Aanmelden nieuwsbrief