Wat de Bruid van Christus met Pinksteren heeft

De Bruid en Pinksteren

Pinksteren is in christelijke kringen vooral een feest ter herinnering aan de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem, maar dit feest heeft ook een profetische lading voor de Gemeente van Christus.

Het Pinksterfeest heeft namelijk een verbinding met een belangrijke gebeurtenis in het oude Hebreeuwse huwelijksritueel. Ten diepste is deze aardse ceremonie een afschaduwing van een hemelse blauwdruk van het verbond tussen de hemelse Bruidegom en de aardse Bruid. Paulus vergelijkt de gemeenschap van gelovigen immers ook met een bruid.

Verder lezen

Pesach: Schaduw en Werkelijkheid

De werkelijkheid van Pesach – Christus ons Paaslam

In het boek Leviticus stelde God zelf een aantal feesten in als Zijn Feesten. In de meeste Bijbelvertalingen staat dat dit heilige samenkomsten waren, maar in het Hebreeuws kan men ook lezen dat het hier om heilige repetities gaat. Repetities, of, zoals Paulus het stelde, schaduwen van toekomstige gebeurtenissen.  Deze repetities waren onderverdeeld in voorjaarsfeesten en najaarsfeesten.

Hoewel de vroege kerk al in de eerste eeuwen na Christus de meeste feesten als Joods bestempelde en ze daarom van de kerkelijke kalender haalde of ze daarop verplaatste [1], bleken de feesten op een heel bijzondere manier Gods Reddingskalender te laten zien.

Verder lezen

Nieuw Bewijs: Bazuinenfeest start in 2021 op 7 0f 8 oktober

Vorige maand plaatsten wij op de website een artikel ter herinnering aan de essentie van het Bazuinenfeest.

In dit ingelaste artikel dragen we nieuw bewijs aan dat het Bazuinenfeest dit jaar zeker in oktober plaatsvindt en niet al in september heeft plaatsgevonden. Het heeft alles te maken met het teken in de hemel van “de Vrouw gekleed met de zon en de maan onder haar voeten”. (Op.12)

Verder lezen

Pinksteren en de Bruiloft

Pinksteren en de Hebreeuwse huwelijksceremonie – uitzien naar de opname van de Bruid

Als je al het wereldnieuws van vandaag tot je door laat dringen dan ontkom je niet aan het beeld dat de satan rondgaat als een briesende leeuw om te verslinden. Dat doet hij in een wereld waarin zoveel mensen met blindheid zijn geslagen, omdat zij God en Zijn Woord niet willen erkennen en in opstand komen tegen alles waarvan ze niet gediend zijn, terwijl ze tegelijkertijd er alles aan willen doen om hun zelf gedefinieerde “vrijheid” te behouden. Te midden van die turbulentie staat de gemeente van Christus die oproept tot bekering, maar die ook reikhalzend uitkijkt naar de dag dat Christus komt om Zijn gemeente te halen, voordat de echte tijd van Verdrukking op aarde plaats zal vinden.

Verder lezen

De reden van Hemelvaart

Waarom bleef Jezus niet op aarde ?

We vieren de Hemelvaart van Jezus Christus al bijna 2000 jaar. Hemelvaartsdag behoort weliswaar niet tot de Bijbelse feesten maar het is wel een heel belangrijke gebeurtenis op de Bijbelse tijdslijn. Heb je je ooit afgevraagd waarom Jezus eigenlijk naar de Hemel moest gaan? Had het niet veel beter geweest als Hij op aarde was gebleven? De antwoorden op die vragen geven belangrijke informatie over Gods Reddingsplan.

Verder lezen

Daarom kijken we elk jaar uit naar het Bazuinenfeest

Wie uitziet naar de wederkomst van Jezus Christus maakt het waarschijnlijk regelmatig mee; je hebt het er over met mede-gelovigen en het onderwerp wordt al snel aan de kant geschoven met de opmerking dat de Bijbel zegt dat “niemand de dag noch het uur kent” van Zijn komst en dat het er over spreken ons daarom niet echt verder helpt.[1] Veel christenen die wel uitzien naar Zijn komst voelen zich op een of andere manier eenzaam omdat het onderwerp bij hun geloofsgenoten zo weinig leeft.

Is het niet een vreemde gedachte dat een Bruid niet uitziet naar de dag dat de Bruidegom haar komt halen voor de grote Bruiloft, maar dat ze daarover eerder gelaten is en bij zichzelf denkt: als Hij komt dan komt Hij, ik zie het vanzelf wel !?

Verder lezen

Een verstild Paasfeest, een hoopvolle toekomst

Ongeveer 3500 jaar geleden gebood God het volk voor de eerste keer Pesach te vieren, net voor het moment dat de grote Exodus uit Egypte plaats vond. Het was stil in de straten, elke Israëliet die het bloed aan de deurpost had aangebracht bleef met zijn familie binnen. Egypte had al 9 grote plagen achter de rug en bijna niemand wist dat de grote uittocht aanstaande was.

3500 jaar later blijven we opnieuw binnen met Pesach en is het stil op straat. Christenen komen niet bij elkaar op Goede Vrijdag en op Paasmorgen, maar zij gedenken dat Christus ons Paaslam is gestorven en is opgestaan. Het jaar 2020 is pas een paar maanden oud en nu al zijn we geconfronteerd met enorme bosbranden in Australië door de extreme droogte, enorme sprinkhanenplagen in Afrika en het Midden-Oosten en zitten we midden in een wereldwijde pandemie.

Verder lezen

Het seizoen van de Najaarsfeesten begint

De zomer nadert zijn einde en eind september begint het seizoen van Gods Najaarsfeesten.  Lezers die Wake Up! al enige jaren geleden hebben gelezen, hebben de feestencyclus waarschijnlijk ook al een aantal jaren veel bewuster meegemaakt en toegepast.

Bij de voorjaarsfeesten is het contrast met de kerkelijke traditie nog niet zo groot, want in alle kerken wordt het Pasen en het Pinksterfeest gevierd. Dit zijn ook feesten die hun oorsprong vonden in de instructie van God aan het volk Israël en die door Jezus Christus in de eerste eeuw van onze jaartelling tot in hun detail werden vervuld. Al die eeuwen vóór Zijn komst werden deze feesten ook al gevierd, maar de diepe betekenis er van werd pas bekend in de tijd van het Nieuwe Testament.

Verder lezen