Wake Up en de snuffelmuizen

Het is bijna 3 jaar geleden dat de 1e druk van Wake Up! werd uitgegeven. Sindsdien is het snel gegaan en tienduizenden lezers zijn aan de slag gegaan met de onderwerpen uit het boek. Ze hebben zich – net als de auteurs destijds – verbaasd over de diepte van Gods Woord en de vele patronen in tijdslijnen en feesten.

Pas na de eerste druk vonden we in een oud maar actueel boekje van Johannes de Heer zijn bevindingen van destijds (1943); “Zij die de moeite willen nemen, Lev. 23 rustig te bestuderen, zullen ervaren dat hier een Goddelijk schema ligt, dat nauwkeurig de hoofdlijnen aangeeft van het gehele Verlossingsplan[1].

In de loop van de tijd hebben we vastgesteld  dat er ook lezers zijn die moeite hebben om sommige thema’s te begrijpen, meestal omdat ze vast (willen) houden aan een bepaald theologisch perspectief, maar ze daarin niet meenemen dat die uitleg dan ook voor die bijzondere patronen en hun onderlinge verbondenheid wel een gegronde Bijbelse verklaring moet kunnen geven. Bij het schrijven van Wake Up! zijn we bij deze thema’s juist niet uitgegaan van een van de vele theologische denkkaders, maar hebben we zoveel als mogelijk deze feitelijke patronen uiteen willen zetten. Juist die informatie moet voor zichzelf spreken, temeer omdat gebeurtenissen in het ene patroon de betekenis van een vergelijkbare gebeurtenis in het andere patroon ondersteunen en zelfs versterken. Wie  dus onbevangen Wake Up! gaat lezen komt met ons tot bijzondere inzichten en velen reageerden dan ook met enthousiaste emails.

Eén snuffelmuis, meer snuffelmuizen volgen.
Een van deze lezers nam de moeite om die onbevangenheid (en het resultaat daarvan) in een column te delen met alle lezers van het Reformatorisch Dagblad. Hoewel bewust van zijn eigen denkkader, plaatste hij zichzelf in de categorie van “snuffelmuis”, een instelling die om een bewuste stap vraagt.

Wij vonden het een mooie recensie die we graag met jullie willen delen. Met dank trouwens aan het Reformatorisch Dagblad dat bereid was de recensie voor iedereen gratis toegankelijk te maken.

Al snuffelend kun je in Gods Woord inderdaad bijzondere schatten opgraven, waardoor het volmaakte werk van Christus nog meer gaat schitteren in al Zijn heerlijkheid, tot steun voor ons geloofsleven en een beter verstaan van Zijn komst.

Klik hier om het artikel te lezen

[1] Gods Reddingsplan, neergelegd in de Gezette Hoogtijden van Lev. 23, Johannes de Heer