Gratis studie: Voor altijd vergeven of nog vergeving vragen?

Vergeving staat centraal in de christelijke theologie en het is onlosmakelijk verbonden met het onderwerp “zonden”. Het onderwerp komt in veel gesprekken tussen gelovigen en in kerken naar voren. Hoewel, in sommige kringen wordt meer over vergeving gesproken dan over zonden, maar in andere kringen is dat precies andersom. De vraag die velen bezig houdt is of gelovigen vergeven zijn of dat zij nog vergeving moeten vragen en zonden moeten belijden?

Meestal zien we dat gelovigen uit de meer orthodoxe protestantse hoek een ander accent leggen dan sommigen uit de meer evangelische denominaties. En daartussen zijn veel schakeringen mogelijk. Waar de een zich voortdurend afvraagt of er wel echt persoonlijke vergeving voor hem of haar heeft plaatsgevonden, daar is een ander van mening dat het vragen van vergeving eigenlijk overbodig is geworden. Waar de een denkt dat hij “eens en voor altijd ” vergeven is door het plaatsvervangend sterven van Christus, daar is een ander stellig van mening dat het vragen van vergeving en het belijden van zonden nog steeds nodig zijn voor elke gelovige. De twee hiervoor geschetste belevingen zijn uitersten die ogenschijnlijk tegenover elkaar lijken te staan. Je kunt snel de neiging hebben om dan maar voor een kamp te kiezen omdat je nu eenmaal bent opgegroeid in een bepaalde theologische leer.

Maar kan het mogelijk zijn dat aspecten van beide overtuigingen tegelijk waar zijn, maar dat ook andere aspecten van beide overtuigingen niet of niet volledig juist zijn? Is het echt waar dat als wij eens vergeven zijn dat wij dan geen vergeving meer nodig hebben? Of kun je wel volhouden dat je nooit echt vergeven bent wanneer je als gelovige toch nog zonden doet?

In de aanloop naar Pasen willen we daarom alle lezers van Wake Up! gratis een extra studie aanbieden, waarin het plaatsvervangend sterven van Christus en Zijn opstanding een centrale plaats innemen bij twee soorten vergeving.

Een andere vraag die we willen onderzoeken is of gelovigen nu geheiligd zijn of dat zij zich voortdurend moeten heiligen? Of zouden ook hier beide aspecten tegelijkertijd waar kunnen zijn?

“Vergeven of vergeving vragen” is zeker geen theologisch woordspel en wij denken dat beide aspecten van vergeving in het leven van een christen waarheid (moeten) zijn en dat ze elkaar dus ook niet uitsluiten. Maar om het verschil en de overeenkomsten tussen beide soorten van vergeving goed te begrijpen is het ook nodig om de nieuwtestamentische betekenis van de feesten te doorgronden. In het licht van de volgorde van deze Bijbelse feesten begrijpen we ook een aantal Bijbelteksten over vergeving in hun juiste Bijbelse context.

In het afgelopen jaar zijn er spontaan Wake Up! studiegroepen ontstaan en aan deze studiegroepen stellen we graag deze studie gratis ter beschikking. Wij hopen dat deze studie kan bijdragen aan het helpen oplossen van de “Babylonische” spraakverwarring die er soms tussen christenen kan zijn, maar ook dat evangelische-, gereformeerde en andere Bijbelgelovigen begrijpen dat vergeving verschillende aspecten in zich draagt, die wij niet selectief en eenzijdig mogen belichten of met elkaar mogen verwisselen.

(C) Stichting Wake Up Foundation, ga naar www.wakeup.nu voor meer informatie

DOWNLOAD HIER DE GRATIS STUDIE