Najaarsfeesten – nu al?

We gaan eens wat dieper in op de vraag van lezers wanneer de Najaarsfeesten dit jaar nu echt beginnen? In het voorjaar stelden we ons in een nieuwsbrief al de vraag of de voorjaarsfeesten volgens de huidige Joodse kalender een maand te laat werden gevierd of dat de kerk het Paasfeest wellicht een maand te vroeg op de kalender had staan?

We legden uit dat ook de huidige Joodse kalender vooraf met astronomische berekeningen wordt vastgesteld en dat eens in de 2 á 3 jaar een maand wordt tussen geschoven om de maanden in hun seizoen te houden.[1] Dit heeft alles te maken met de maankalender waarbij een periode van 12 maanden ongeveer 11 dagen korter is dan een zonnejaar, waardoor een jaar steeds verder zou opschuiven als er nooit een maand zou worden tussengevoegd. Maar God stelde de feesten in op bepaalde maanden èn koppelde deze in de Bijbel uitdrukkelijk aan oogst gebeurtenissen. Zo moet het Pesachfeest gevierd worden in de maand[2] dat de eerstelingen van de gerst in Israël rijp zijn, want enkele dagen na Pesach moesten destijds deze eerstelingen voor God in de tempel worden bewogen. Na het brengen van de eerstelingen kon dan de oogst worden binnen gehaald. Het moge duidelijk zijn: als de feestmaand te vroeg valt is de gerst nog niet rijp en moest men dus wel een maand tussenvoegen. Maar als men ten onrechte een maand tussen voegde dan was de gerst oogst al binnengehaald voordat, op de dan ten onrechte verlate kalender, het Pesachfeest begon. Het was dus zaak om waakzaam te zijn en alleen deze maand (Adar I)[3] tussen te voegen als dat echt nodig was.

Voorjaarsfeesten 2016 een maand te laat

Voor het jaar 2016 werd astronomisch berekend dat een maand tussengevoegd moest worden, maar uit de velden van Israël kwamen veel geluiden dat de oogst al bijna geoogst kon worden en dat op Gods kalender een maand extra dus niet nodig was. Door het onnodig tussenvoegen werden wereldwijd Pesach, Ongezuurde Broden, Eerstelingen en ook het Pinksterfeest in feite een maand te laat gevierd volgens de Bijbelse oogstnorm. In de christelijke wereld werd Pasen en Pinksteren wel rond (niet op!) het juiste moment herdacht, maar dat heeft een heel andere reden, niet eens een Bijbelse: de kerk heeft Pasen al eeuwen geleden ingesteld op de eerste zondag na de volle maan die volgt op het intreden van de lente, omdat zij per se en eigenmachtig wilde afwijken van de door God ingestelde Bijbels-Hebreeuwse kalender.[4]

Wat maakt een datum uit?

Misschien denk je wel “wat maakt het nu uit wanneer die feesten gevierd worden”? Wij zijn van mening dat het “vieren” van de feesten allereerst betekent dat de diepe Nieuwe Verbondsbetekenis van elk feest voor ons geloofsleven toepassing gaat krijgen[5] en die Nieuwe Verbondstoepassing wordt in het Wake Up!-boek toegelicht en benadrukt. De datum van die feesten is daarbij niet Gods doel, maar is vooral bedoeld als middel voor collectieve jaarlijkse inscherping en/of dankbare herdenking. Maar anderzijds heeft God elk jaar wel met de gelovigen “afspraken” staan, juist vanwege die inscherping in het hart van de gelovige.

Dus hoewel de datum niet het aller belangrijkste is, is voor die inscherping wel weer de datum van belang om Gods heilsplan echt in de juiste volgorde te blijven plaatsen. Al die voorjaarsfeesten hadden immers ook met kalenderdagen te maken die Jezus Christus precies op de dag en het uur vervulde om zo een verbinding aan te brengen tussen Zijn Heilsplan vanaf de grondlegging der wereld èn de betekenis van die feestdagen in hun werkelijkheid in Christus.

Profetische betekenis van de Najaarsfeesten

Maar er is nog iets anders, want de kalender stopt immers niet bij de voorjaarsfeesten. Na de zomer volgen de najaarsfeesten en – zoals we in Wake Up! beschrijven – hebben de najaarsfeesten profetische betekenis, omdat ze nog op hun definitieve vervulling wachten. We legden uit dat als Jezus Christus de voorjaarsfeesten precies op de dag van deze feesten vervulde, dat het zeer waarschijnlijk is dat ook de najaarsfeesten precies op hun door God gegeven kalenderdag vervuld zullen worden. Gelovigen in Christus zien (hopelijk) uit naar die vervulling.

We kunnen dus niet zo makkelijk zeggen dat de kalenderdag niet echt belangrijk is, want God gaat naar verwachting nog belangrijke dingen doen op de kalenderdagen van het Bazuinenfeest, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. En daarom moeten we juist in deze tijden waakzaam zijn als blijkt dat de echte najaarsfeesten dus een maand eerder op de agenda staan dan we op grond van de huidige astronomisch berekende Joodse Kalender zouden verwachten. Want niemand wil toch onverschillig zijn? Ook nu weer zien we trouwens dat God, die alles in Zijn hand heeft, een handje helpt bij het vaststellen van de juiste tijd, want de druivenoogst van 2016 is in Israël nu al in volle gang. Als we dus de huidige kalender volgen dan zijn ook de eerstelingen van de najaarsoogsten allang van het veld als het in Israël bijvoorbeeld Grote Verzoendag is.

Toegegeven, de reflectie over de juiste kalender staat los van de Bijbelse oproep voor Nieuwe Verbondsgelovigen om elke dag gereed te zijn, want dat gaat over de voortdurende hartsgesteldheid van Zijn Bruidsgemeente. Niet waakzaam of onverschillig zijn is overigens ook een hartsgesteldheid. Maar laten we de gesteldheid van ons hart niet zo veralgemeniseren dat we daarbij de meervoudige oproep tot waakzaamheid negeren.

We moeten daarbij ook nadenken over de woorden van Jezus Christus over Zijn komst voor de Gemeente. Zoals we in Wake Up! beschrijven is precies het Bazuinenfeest het enige feest waarvan niemand nauwkeurig de dag noch het uur kent omdat deze dag begint als de nieuwe maan voor het eerst zichtbaar wordt aan het begin van de 7e maand. Maar…wat nu als we in het bewuste jaar onterecht van de kalender afwijken en de 7e maand niet de 7e maand op Gods kalender is?

Als de Messias inderdaad terugkomt op een toekomstig Bazuinenfeest dan is het goed om waakzaam te zijn. En om u te helpen vindt u onderstaand voor 2016 de twee datatabellen:

 

2016                                     Joodse Kalender                            Gods Kalender

 

Bazuinenfeest                     Avond 2/3 oktober                         Avond 1/2 September *

 

Grote Verzoendag              Avond 11 oktober                           Avond 10 September **

                      

Loofhuttenfeest                  Avond 16 oktober                           Avond 15 September **

 

P.S. Software matig lijkt het waarschijnlijk dat de nieuwe maan op de avond van 2 oktober wordt gezien en dan is 3 oktober Bazuinenfeest. Is het niet zichtbaar, dan begint het bazuinenfeest op 4 oktober. Er is iets voor te zeggen dat het Bazuinenfeest toch in oktober plaatsvindt omdat deze datum voorbij het astronomisch herfstpunt (22 september 2016) ligt. Het “probleem” blijft daarmee dat 6 maanden terugtellen voor de najaarsfeesten betekent dat de eerste (en een groot deel van de) oogst in 2016 op dat moment allang van het veld was gehaald. We zitten dus echt in een periode waarop het bazuinenfeest begint op de dag waarvan we het uur en de dag niet kunnen weten…….

 

* Timeanddate.com. Indien de maan dan aan de horizon zichtbaar is, anders avond 2 September. Tot dan is de dag noch het uur van de nieuwe maan onduidelijk. (http://www.timeanddate.com/moon/phases/israel/jerusalem)

** of een dag later als Bazuinenfeest een dag later begint.

[1] In feite gebeurt dit 7 maal in elke 19 jaren. Een gedetailleerde uitleg is niet aangewezen binnen de context van dit kort bericht. Velen in Israel nemen overigens ook de Gregoriaanse kalender in acht, zeker als ze niet religieus betrokken zijn.

[2] Zie Ex. 12:2 in combinatie met Deut. 16:1, Lev. 23:10-14

[3] De volgende maand heet dan Adar II en niet Tisjri.

[4] Concilie van Nicea, 325 na Christus. Daarmee maakte de Kerk zich ook op dit punt los van de nog op de Edele Olijf aanwezige natuurlijke takken, terwijl de Bijbel juist aangeeft dat de gelovigen uit de heidenen (wilde takken) door het geloof als mede-erfgenamen, mede-burgers en mede-genoten tussen die natuurlijke takken worden geënt om aldus ook verbonden te worden met de saprijke wortel. Zie o.a. Rom. 11 en Ef. 2 en 3.

[5] Zie bijvoorbeeld de uitspraak van Paulus in 1 Kor. 5:8 waaruit duidelijk blijkt dat in het Nieuwe Verbond het vieren, in dit geval van het Paasfeest, blijkt uit de geloofswandel. De gelovige moet het oude zuurdeeg weg doen, slechtheid en boosheid achter zich laten en Ongezuurde Broden vieren door een reine en waarheidsgetrouwe wandel.