Jezus opstanding op de morgen van het Eerstelingenfeest

Op Paaszondag vieren wij de opstanding van Jezus Christus uit de dood; een nieuw begin voor de mensheid. Door Zijn dood en opstanding mogen ook Zijn volgelingen in een nieuw leven opstaan. Wij volgen Hem in de dood en wij mogen leven met Hem. Maar dan geldt ten diepste ook: niet meer ik leef, maar Hij leeft in Mij.

Toen Jezus opstond uit de dood was het niet zomaar een zondagochtend. Het was de ochtend van het Eerstelingenfeest, dat is het 3e feest op Gods Kalender. Op deze ochtend worden de eerstelingen van de allereerste oogst van het seizoen (de gerst) voor God in de tempel als een beweegoffer gebracht. De Bijbel beschrijft dat Jezus de Eersteling was van hen die gestorven waren. Dat wijst dus op een oogst. Hij werd die ochtend voor God bewogen in de Hemelse tempel, precies op het moment dat de aardse hogepriester de gerstoogst in de tempel in Jeruzalem bewoog. Dat was de reden dat Maria Hem op de vroege morgen nog niet mocht aanraken. Jezus zei dat Hij eerst (die ochtend) naar Zijn Vader moest gaan. Thomas mocht Hem daarom een week later wel aanraken.

Door de eerstelingen van de oogst aan God terug te geven, werd de hele oogst geheiligd. Jezus was de Eersteling van een hele grote oogst en door Hem zijn gelovigen in Jezus Christus ook geheiligd voor de grote dag die nog gaat komen aan het eind van de oogst.