Gratis Studie: De Feesten vieren of niet?

Elk jaar, als de feesten op de agenda staan, laait ook de discussie weer op of christenen al dan niet deze feesten zouden moeten vieren? De meeste feesten worden vanuit de kerkelijke traditie niet gevierd, maar er is onder christenen wel een sterk groeiende belangstelling. Zoek je het antwoord ? Download dan de studie en stuur door naar vrienden.

Tegelijkertijd zien we reacties van andere christenen die van mening zijn dat het gedenken van deze feesten de gelovige naar het Judaïsme zou neigen, vanuit de gedachte dat deze feesten nu eenmaal “Joodse feesten” zijn. Anderen zijn van mening dat dit vieren zelfs een sfeer van wetticisme met zich meedraagt. Ook Joden kijken vaak met belangstelling en verbazing naar christenen die “hun” feesten mee willen vieren. Maar in de kerken is men meestal toch nog voorzichtig als het op dit onderwerp aankomt.
Vorig jaar was er nog een symposium waarin messiaans Joodse gelovigen en christenen uit de verschillende kerken samen kwamen om over dit onderwerp hun licht te laten schijnen. De voorzichtigheid bleef omdat er wat theologische drempels aan ten grondslag lijken te liggen.

In het boek Wake Up! worden deze feesten uitgebreid bestudeerd en zodra je de Nieuwe Verbondsbetekenis van de feesten echt bestudeert, dan blijken de zorgen van sommigen volkomen onterecht en blijken ook een flink aantal theologische standpunten op verkeerde aannames te zijn gebaseerd. Een aandachtige lezer komt dan tot de conclusie dat de gedachte dat de feesten exclusief bij het Judaïsme horen, geen hout snijdt.

We wilden er dit keer niet een kort en bondig artikel over schrijven, omdat we beseffen dat de wortels van veel “theologisch denken” over deze feesten heel diep zitten en ook een heel lange geschiedenis achter zich hebben. Daarom vind je hieronder een studie van de auteurs van Wake Up!, waarin de belangrijkste theologische standpunten respectvol worden besproken en gewogen. Wij hopen dat dit een helder beeld geeft op de positie en nieuwtestamentische geldigheid van deze feesten.

Vieren of niet ? that is the question !

Normaliter worden de aanvullende studies op deze website alleen beschikbaar gesteld aan de lezers die met een code gratis toegang hebben tot de bibliotheek. Maar deze studie willen we graag aan elke bezoeker van de website ter beschikking stellen. Voelt u zich vrij om deze aan geïnteresseerden door te sturen. Wel adviseren wij u om deze studie te combineren met het integraal lezen van het boek Wake Up! want we gaan er van uit dat de basiskennis daarvan bij de lezer van dit artikel reeds aanwezig is.

 

(C) Stichting Wake Up Foundation, ga naar www.wakeup.nu voor meer informatie

Klik hier om de Studie te downloaden! 

Je kunt je hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief