Bloedmaan Japan

In het dagblad Trouw stond het volgende geschreven: Bij een maansverduistering staat de aarde precies tussen de zon en de maan in. Ondanks dat de maan ongeveer eens in de 28 dagen rond de aarde draait, komt dit door zijn elliptische baan maar zelden voor. Bij een totale eclips buigt de aarde al het licht van de zon af en valt alleen het licht uit het rode spectrum op de maan. Vergelijkbaar met het rode licht dat zichtbaar is bij zonsondergang.

De maan wordt daardoor donkerder en roder van kleur. Als de maan niet zo fel is verlicht, wordt zijn vorm beter zichtbaar en kun je duidelijker zien dat het om een driedimensionaal hemellichaam gaat.

Gemiddeld komt een totale maansverduistering eens in de twee jaar voor. Dat er nu in vier zichtbaar zijn in anderhalf jaar tijd is dus zeldzaam. Het zal de komende twintig jaar niet meer voorkomen. De eerste totale maansverduistering was op 15 april  van dit jaar en de laatste is op 28 september 2015.

Verdieping:  Het is jammer dat juist in het dagblad Trouw niet wordt vermeld dat deze 4 achtereenvolgende totale maansverduisteringen precies plaatsvinden op 4 Bijbelse feestdagen. De eerste 2 maansverduisteringen vinden plaats op Pesach en het Loofhuttenfeest van 2014 en de 3e en 4e maansverduisteringen op resp. Pesach en Loofhutten van 2015. Daartussen valt ook het sabbatsjaar en hebben we te maken met zonsverduisteringen rond de dag van het bijbelse religieuze Nieuwjaar (Adar 29- Nisan 1).

Een maansverduistering is geen uitzonderlijke verschijning, maar de kans dat een volledige maansverduistering op een Bijbels feest valt is klein en  ook alleen maar mogelijk op het Pesachfeest of het Loofhuttenfeest, omdat dit de enige volle maansfeesten zijn. Dat vier achtereenvolgende volledige maansverduisteringen in een periode van twee jaar, steeds zowel Pesach als Loofhutten vallen, is dus zeer uitzonderlijk. Sterker nog, in onze eeuw komt het niet meer voor, zelfs de eerstkomende 500 jaar niet meer.

in 2014 en 2015 zijn er dus 5 verschijnselen op speciale dagen op Gods Kalender, voor wie er op wil letten.

Is het 100% zeker dat deze tekenen ons iets te zeggen hebben ? Nee! Is het mogelijk? Jazeker !

Mark Biltz die deze bijzondere tetrade ontdekte, verbindt geen concrete voorzeggingen aan deze tetrade, maar stelt wel dat een aantal tetrades in het verleden steeds een nieuw stadium van profetische ontwikkeling van het volk Israël markeerden. Het bijzondere is dus niet dat er 4 volledige maansverduisteringen zijn, maar dat deze alle 4 plaatsvinden op de door God ingestelde feesttijden en dat kwam slechts 7 keer eerder voor sinds de start van onze jaartelling. Een aantal van deze tetrades gingen daadwerkelijk gepaard met grote gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld rond de laatste 3 keer in resp. 1493, 1949 en 1967. De Bijbel verwijst naar manen die in de eindtijd als bijbelse tekens  bloedrood kleuren en een volledige maansverduistering wordt een bloedrode maan genoemd. [1]

Hoewel Mark Biltz dus geen concrete voorzeggingen aan deze tetrade verbindt stelt hij wel terecht: “ Denk er eens over na wat er allemaal in de wereld gebeurd is sinds de eerste bloedrode maan op het eerste Bijbelse feest binnen de tetrade reeks“ en ook dat moeten we meenemen in onze rugzak. Waar staan deze speciale zons- en maansverduisteringen voor ? We kunnen het nu nog niet zeggen, maar je hoeft ook niet altijd direct te concluderen, je kunt ook observeren en waakzaam zijn. Dat is beter dan op voorhand het al af te wimpelen, want opmerkelijk blijft het. Er zijn genoeg mensen die er helemaal niet over willen nadenken en misschien komt dat ook wel omdat we binnen het theologische domein nauwelijks andere disciplines hebben toegelaten (scheiding tussen kerk en wetenschap, geloof en verstand) en theologen zich jammer genoeg nauwelijks bemoeien met andere disciplines.

Maar laten we wel zijn; ook al hebben wij er vaak over heen gelezen of zijn we er niet op gericht, God heeft de zon en de maan zeker ook bedoeld voor tekenen (SV):

En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! (onderlijning red.)

Tegen Jesaja[2] zei God dat Hij vanaf het begin de afloop verkondigt en tegen Daniel zegt Hij dat sommige dingen tot de eindtijd verzegeld blijven, maar dat de verstandigen het in die tijd zullen verstaan. [3]

Dat Gods handelen in de eindtijd met tekenen aan de hemel gepaard gaat, daar zullen op grond van de hier genoemde bijbelteksten maar weinigen iets op aan te merken hebben, maar we willen meestal liever eerst bewijzen zien. Maar wacht even; God geeft die tekenen natuurlijk niet voor Zichzelf, maar voor de mens die Hem ernstig zoekt en die waakzaam is. Die tekenen zijn dus wel degelijk voor ons bedoeld en dan moeten we misschien wel niet steeds roepen: “ eerst bewijzen”, want de bewijzen van de laatste tekenen komen dan voor “Thomas” altijd te laat …..

Dus… Wake Up!

[1] Hand. 2:20, Joel 3:4. Opb. 6:12

[2] Jes. 46:10

[3] Daniel 12

Bron Trouw: zie deze link