Giften

 
Bankrekeningnummer NL89 INGB 0006 7819 19
t.n.v. Stichting Wake Up! Foundation, Amstelveen

 

De Stichting Wake Up! Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de Stichting Wake Up! Foundation aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen. Om de ANBI-status te behouden, is de Stichting Wake Up! Foundation verplicht om de volgende gegevens via de website openbaar te maken:

1.    Gegevens

Naam Stichting Wake Up! Foundation
KvK-nummer 62350528
RSIN 854781791
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Wake Up! Foundation
Statutaire zetel Amstelveen
Bezoekadres Somerweide 61, 4824 EX Breda
Postadres Postbus 1000 Box C9003, 2260 BA LEIDSCHENDAM
Eerste inschrijving handelsregister 09-01-2015
Datum akte van oprichting 08-01-2015
Activiteiten SBI-code: 94911 – Religieuze organisaties
Het ondersteunen en faciliteren van de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus zoals dit door de Bijbel is doorgegeven, door middel van training, het uitgeven van publicaties en beeldmateriaal en het organiseren van projecten die dit doel faciliteren in binnen- en buitenland, daarbij inbegrepen de zorg voor de armen.
Internetadres https://www.wakeup.nu
Bestuurders
Naam Zoutewelle, Robert
Datum in functie 08-01-2015 (datum registratie: 09-01-2015)
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam Koppert, Petrus Cornelis
Datum in functie 08-01-2015 (datum registratie: 09-01-2015)
Titel Secretaris
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam Roosendaal, Jan lzäak
Datum in functie 08-01-2015 (datum registratie: 09-01-2015)
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

 

2.   Doelstelling en Beleidsplan Stichting Wake Up! foundation

Doelstelling
De Stichting Wake Up! Foundation heeft als taak het ondersteunen en faciliteren van de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus zoals dit door de Bijbel is doorgegeven.

Ze doet dit door middel van training, het uitgeven van publicaties en van beeldmateriaal en het organiseren, of organisatorisch en financieel ondersteunen, van projecten die dit doel faciliteren in binnen- en buitenland, daarbij inbegrepen de zorg voor de armen.

Beleidsplan 2022-2024

Klik op onderstaand document om de hoofdlijnen van het beleidsplan te lezen.

MEERJARIG BELEIDSPLAN 2022-2024 – STICHTING WAKE UP! FOUNDATION

3.  Beheer en Beloningsbeleid

  • De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
    • fondsen, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten
    • alle andere ontvangsten
  • Alle uitgaven groter dan 5.000 Euro moeten door het bestuur goedgekeurd worden.

  • Het bestuur van de stichting krijgt geen beloning voor zijn werk. Alleen een niet bovenmatige onkostenvergoeding is toegestaan.

  • De boekhouding wordt maandelijks bijgehouden. Declaraties van de gemaakte kosten voor de lopende werkzaamheden worden ook maandelijks afgewikkeld en gecontroleerd door de penningmeester.

  • Het bestuur zal jaarlijks het financiële verslag controleren en toezicht houden op de correcte besteding van de middelen.

  • De auteurs van het boek Wake Up! ontvangen geen vergoedingen uit de verkoop van de boeken.

 

4. Activiteitenverslag 2021

Voor een verslag van de actuele activiteiten klik op onderstaand document:

ACTIVITEITENVERSLAG 2021 – STICHTING WAKE UP! FOUNDATION

5. Financiële verantwoording

Voor een overzicht van de financiële verantwoording over 2021 klik op onderstaand document:

JAARVERSLAGGEVING 2021 – STICHTING WAKE UP! FOUNDATION